File excel quản lý kho công trường xây dựng

Quản lý kho công trường đơn giản với file excel bao gồm quản lý 1 kho và nhiều kho. Mời bạn kích vào liên kết bên dưới để tải file. Mọi góp ý về file xin bạn vui lòng gõ vào hộp Comment ở cuối trang. Cảm ơn!

Danh mục vật tư và tổng hợp vật tư:

Bảng nhật ký kho:

Comments

 1. Zizeyqdt
  19/10/2021
 2. Sxsqnqvz
  19/10/2021
 3. Noeqvvck
  19/10/2021
 4. Xgzmqxhb
  19/10/2021
 5. Boqrlxep
  19/10/2021
 6. Roodfiyg
  19/10/2021
 7. Mnxumnoh
  19/10/2021
 8. Kwbztqnw
  19/10/2021
 9. Yhxomvdl
  19/10/2021
 10. Tqpcbhzw
  19/10/2021
 11. Cprwtuvt
  19/10/2021
 12. Jerjduip
  19/10/2021
 13. Mfzzntmq
  19/10/2021
 14. Qneyewir
  19/10/2021
 15. Lghjwezi
  19/10/2021
 16. Slqzwuty
  19/10/2021
 17. Rbtlgpzz
  19/10/2021
 18. Wmjbhlmc
  19/10/2021
 19. Fhuutqgq
  19/10/2021
 20. Lhxuusrp
  19/10/2021
 21. Kpxjrolv
  19/10/2021
 22. ThomasPax
  19/10/2021
 23. Akdfzfgn
  19/10/2021
 24. Tdiihnlt
  19/10/2021
 25. Ccsqiodf
  19/10/2021
 26. Lkneydyl
  19/10/2021
 27. Pingback: ivermectin 3 mg tab
  19/10/2021
 28. Smbajk
  19/10/2021
 29. Sgxrpyfy
  19/10/2021
 30. Uyuqfold
  20/10/2021
 31. Wuuzxudz
  20/10/2021
 32. Zgkcdtdk
  20/10/2021
 33. ThomasPax
  20/10/2021

Write a Comment