Tạo và quản lý biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng excel

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng excel hiện nay được dùng rất phổ biến trong công tác làm hồ sơ QLCL công trình xây dựng.

Dữ liệu giữa các sheet liên kết tự động rất tiện lợi để tạo và quản lý biên bản nghiệm thu công việc xây dựng. Đặc biệt có các nút in ngay tại sheet Danh mục, bạn có thể in 1 hoặc nhiều biên bản theo số thứ tự nhập vào rất tiện lợi.

Dưới đây là file excel gồm các sheet:

 • Thông tin dự án,
 • Bìa hồ sơ,
 • Danh mục công việc,
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu,
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ,
 • Biên bản nghiệm thu A-B.

Mời bạn kích vào liên kết dưới đây để tải file:

Sheet Thông tin ban đầu

Bạn chỉ việc thay thế nội dung thông tin dự án của bạn vào bảng này (Nhập thông tin ban đầu tại các ô có chữ màu xanh)

Sheet Danh mục

Sheet này chứa tất cả nội dung của Phiếu yêu cầu nghiệm thu và Biên bản nghiệm thu. Mỗi dòng dữ liệu nhập vào trong bảng này được trích xuất ra mẫu biên bản cho một đối tượng nghiệm thu cụ thể. Nhưng nếu các bạn nhập nội dung vào các cột trên một dòng nào đó không đầy đủ, thì khi xuất sang mẫu biên bản sẽ được để trống cho bạn viết tay vào.

Ở sheet này có bố trí đầy đủ các nút in cần thiết cho bạn lựa chọn.

Kích đúp vào ô ngày thì bảng lịch sẽ hiện lên để bạn chọn ngày nhanh chóng.

Sheet Phiếu yêu cầu

Toàn bộ nội dung bên Thông tin ban đầu và Danh mục biên bản được trích xuất sang đây.

Sheet Biên bản

Bạn có thể kích vào Nút mũi tên tiến – lùi để điều chỉnh số thứ tự dòng. Khi số thứ tự dòng nhảy thì đồng nghĩa nội dung trong Phiếu yêu cầu nghiệm thu và Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng cũng thay đổi theo.

Các tiêu chuẩn, quy phạm tương ứng với mỗi loại công việc cũng được định nghĩa ở Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng cách chèn dòng và nhập nội dung theo hướng dẫn trên file excel.

Sheet Bìa HSCL

Dữ liệu ở trang này được lấy từ sheet Thông tin ban đầu

Sheet TCVN (cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn)

Thêm, bớt tiêu chuẩn ở bảng này và nhấn nút cập nhật đến biên bản, các tiêu chuẩn sẽ tự động chèn vào.

Xem thêm ở youtube (phiên bản cũ)

Hướng dẫn trên youtube này được thực hiện với phiên bản trước. Phiên bản lần này có thêm các nút In ấn tiện lợi hơn, gọn hơn và dễ sử dụng hơn nhiều.

Trong quá trình sử dụng chắc chắn file sẽ có nhiều thứ chưa như ý, mình mong các bạn hãy phản hồi giúp mình hoàn thiện.

Cảm ơn!

Comments

 1. Ivypak
  01/12/2021
 2. Normanved
  01/12/2021
 3. Amypak
  01/12/2021
 4. Davidtup
  01/12/2021
 5. SamuelSaica
  01/12/2021
 6. SamuelSaica
  01/12/2021
 7. Annapak
  01/12/2021
 8. MariaGar
  01/12/2021
 9. Normanved
  01/12/2021
 10. Normanved
  01/12/2021
 11. Sididene
  01/12/2021
 12. Npzoqw
  01/12/2021
 13. Evapak
  01/12/2021
 14. Davidtup
  01/12/2021
 15. Davidtup
  01/12/2021

Write a Comment